Nieuws

Subsidie aan te vragen voor doorstroomprogramma’s po-vo

Om te bevorderen dat alle kinderen op een passend niveau kunnen starten in het voortgezet onderwijs en dat ook zo veel mogelijk vasthouden, kunnen samenwerkende basisscholen en middelbare scholen subsidie aanvragen voor het ontwikkelen en uitvoeren van zogenoemde doorstroomprogramma’s po-vo.

Via het Actieplan Gelijke Kansen is hiervoor geld beschikbaar gesteld. De ‘Subsidieregeling doorstroomprogramma’s po-vo’ is begin juli gepubliceerd in de Staatscourant. De regeling is bedoeld als stimulans voor scholen om programma’s te ontwikkelen die zijn gericht op het bevorderen van een soepele doorstroom voor leerlingen in kwetsbare situaties. Een doorstroomprogramma moet in ieder geval inzetten op ouderbetrokkenheid, kennis en vaardigheden die binnen (de overgang naar) het voortgezet onderwijs van belang zijn, en ook op de randvoorwaarden die nodig zijn om tot leren te komen.

Subsidie aanvragen?

Subsidieaanvragen kunnen tot 1 oktober 2017 worden ingediend via een aanvraagformulier op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Op deze website vindt u ook meer informatie over de subsidieregeling en de aanvraagprocedure.