Nieuws

Subsidie aanvragen voor doorstroomprogramma’s po-vo mogelijk tot 31 mei

Basisscholen en middelbare scholen kunnen sinds 1 maart gezamenlijk een subsidie aanvragen voor het ontwikkelen en uitvoeren van zogenoemde doorstroomprogramma’s po-vo. Deze doorstroomprogramma’s hebben als doel dat alle kinderen op een passend niveau kunnen starten in het voortgezet onderwijs, en dat ze dat niveau zoveel mogelijk vasthouden. Vanwege de huidige omstandigheden is deze regeling wellicht aan de aandacht ontsnapt, daarom brengt de PO-Raad de subsidieregeling onder de aandacht.  

Deze programma’s zijn bedoeld om de overgang van po naar vo te verbeteren. Specifiek zijn de programma’s gericht op leerlingen die bij de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs een hoger niveau aankunnen en dat ook willen, maar deze ambitie minder vanzelfsprekend dan hun klasgenoten kunnen realiseren. Bijvoorbeeld omdat ze vanuit hun omgeving minder steun ontvangen. Doorstroomprogramma’s dragen daarmee bij aan kansengelijkheid.

Het staat scholen volgens het ministerie van OCW vrij om de inhoud van het doorstroomprogramma te bepalen. Voorwaarde is wel dat het programma zich richt op kennis en vaardigheden die binnen de (overgang naar de) middelbare school van belang zijn, en op vaardigheden om in het voortgezet onderwijs tot leren te komen. Zo moet het programma in ieder geval focussen op omgevingsfactoren en de thuissituatie, zoals het helpen van ouders om hun kind bij het schoolwerk te ondersteunen. Daarnaast moet er aandacht zijn voor taal- en leesvaardigheid, andere cognitieve vaardigheden, of metacognitieve vaardigheden (‘leren leren’).

Subsidie aanvragen?

Subsidieaanvragen kunnen tot 31 mei 2020 worden ingediend via een aanvraagformulier op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan  Instellingen (DUS-I). Je ontvangt uiterlijk 30 augustus een beslissing over jouw aanvraag. Op website van de DUS-I vind je ook meer informatie over de subsidieregeling, de aanvraagprocedure en een Q&A.