Nieuws

Trouw en AD: Leerlingen krijgen schooladvies

Dagbladen Trouw en het Algemeen Dagblad berichten maandag over het schooladvies dat veel leerlingen uit groep 8 vandaag binnen moeten hebben. Het schooladvies bepaalt voor een belangrijk deel naar welk niveau middelbare school een leerling na de zomer gaat.

Trouw schrijft dat de Inspectie van het Onderwijs een beperkt aantal klachten ontving van ouders die stellen dat hun kind een enkelvoudig advies krijgt terwijl het twijfelachtig is welk niveau het heeft. Het kind krijgt dan bijvoorbeeld een vmbo advies en geen vmbo/havo-advies. Scholen in het primair en voortgezet onderwijs maken afspraken over het geven van enkelvoudige of dubbele adviezen, aldus de krant. Een woordvoerder van de PO-Raad reageert dat deze afspraken het gevolg zijn van de behoefte van ouders en leerlingen aan duidelijkheid. Maar ze mogen geen belemmering zijn voor twijfelgevallen, benadrukt hij. De PO-Raad wil dat een leerling op de voor hem of haar beste plek terechtkomt en streeft naar een ‘warme overdracht’ van po naar vo.

Hoge schooladviezen

Het Algemeen Dagblad zocht uit waar de hoogste schooladviezen worden gegeven. Het zijn de rijkere gemeenten die veel hoogopgeleide inwoners tellen. De PO-Raad heeft het AD laten weten dat een mogelijke oorzaak voor de verschillen in schooladviezen samenhang is met het dan wel hoge of juist lagere aantal hoogopgeleide ouders. Het opleidingsniveau van de ouders en hun sociaal-economische posities kunnen daarmee een mogelijke verklaring zijn waarom er verschillen bestaan in de percentages leerlingen per gemeente met een hoger dan wel lager basisschooladvies. Al is er diepgaander onderzoek nodig om conclusies te verbinden aan de cijfers, vindt de PO-Raad. Mogelijk spelen namelijk meerdere factoren een rol.