Nieuws

Verlenging lockdown: basisscholen open als het veilig en verantwoord is

Het kabinet verlengt de lockdown met drie weken, maar basisscholen mogen misschien al eerder, namelijk op 25 januari, hun deuren openen. Dit hangt af van het RIVM-onderzoek naar de Britse variant van het coronavirus en de gevolgen daarvan voor kinderen. De PO-Raad vindt het belangrijk dat basisscholen hun deuren zo snel mogelijk weer kunnen openen, mits dat veilig en verantwoord kan voor leerlingen en onderwijspersoneel.

De protocollen op lesopafstand.nl worden zo snel als mogelijk aangepast aan de nieuwe maatregelen die in de persconferentie zijn aangekondigd. PO-Raad wacht op de definitieve versie van het servicedocument funderend onderwijs en het coronavirus van het ministerie van OCW.

PO-Raad voorzitter Rinda den Besten: ,,De huidige situatie is niet goed voor leerlingen en daarom is het belangrijk dat zij weer naar school kunnen. Zodat zij op school onderwijs kunnen volgen van hun juf of meester en weer kunnen spelen met andere kinderen. Veiligheid staat voorop: daarom wachten we op de uitkomsten van het onderzoek naar de Britse mutatie. Als het verantwoord is, gaat het po graag weer volledig open zoals voor de kerstvakantie.’’

Mogelijk komt er aan het einde van deze week meer duidelijkheid over de Britse variant van het coronavirus en de gevolgen daarvan voor jonge kinderen. Daarnaast heeft het kabinet ons laten weten op korte termijn ook te starten met pilots corona-sneltesten voor het primair onderwijs, voor leraren en ander onderwijzend personeel.

Voortgezet speciaal onderwijs

In het voortgezet speciaal onderwijs (vso) gaan veel leerlingen momenteel wel naar school. Het is begrijpelijk dat leraren in het vso ongerust zijn over de Britse variant van het coronavirus. Het kabinet heeft daarom op advies van het OMT besloten dat leerlingen in het voortgezet onderwijs voortaan ook 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden, waar dat enigszins mogelijk is. In het vso geldt deze maatregel in beginsel ook, maar uitzonderingen zijn daar denkbaar vanwege de extra ondersteuning en zorg die sommige leerlingen in het vso nodig hebben.

Noodopvang

De druk op noodopvang die scholen organiseren voor kwetsbare leerlingen en voor leerlingen van ouders met cruciale beroepen neemt toe. Schoolbesturen hebben aan de PO-Raad laten weten dat zij veel meer leerlingen opvangen dan tijdens de eerste lockdown in het voorjaar. De situatie in de noodopvang is onhoudbaar geworden. De sectororganisatie heeft daarom aan het ministerie van OCW gevraagd de criteria voor noodopvang en de lijst met cruciale beroepen nog eens tegen het licht te houden.

In deze gesprekken zijn de PO-Raad en het ministerie van OCW overeengekomen dat scholen niet aan het onmogelijke worden gehouden: mocht het binnen jouw schoolbestuur organisatorisch niet mogelijk zijn alle leerlingen op te vangen die een beroep doen op de noodopvang, dan mag je hierin een eigen afweging maken en prioriteiten stellen. Daarnaast is het ook belangrijk om helder te communiceren aan ouders dat noodopvang geen onderwijs is, maar ervoor zorgt dat ouders met een cruciaal beroep hun werk kunnen uitoefenen en leerlingen in een kwetsbare positie extra worden ondersteund. Het zorgdragen voor kwalitatief goed onderwijs voor leerlingen in de noodopvang is op dit moment niet haalbaar voor veel scholen, en ook niet het doel van de noodopvang.

Minister Slob liet aan RTL Nieuws weten dat ‘er veel druk staat op de noodopvang’ en scholen scherp moeten kijken welke ouders gebruik mogen maken van de noodopvang voor kinderen en welke niet. Ook ouders die niet onder de uitzondering vallen, brengen hun kinderen soms naar de noodopvang.

Testbeleid en neusverkouden kinderen

Mogen neusverkouden kinderen wel naar de noodopvang? De PO-Raad kreeg daar veel vragen over. Het RIVM heeft inmiddels de Handreiking bij neusverkouden kinderen herzien naar aanleiding van het aangepaste testbeleid voor kinderen onder de 12 jaar. Kinderen tot en met 12 jaar laten zich testen bij klachten die passen bij COVID-19, zoals neusverkoudheid in combinatie met hoesten, koorts en/of benauwdheid. Kinderen tot en met 12 jaar met alleen verkoudheidsklachten mogen naar de noodopvang en naar school zodra de scholen weer open mogen. Lees hier meer.

Geen gefaseerde openstelling

Mocht blijken dat het niet verantwoord is om scholen in het po weer te openen, dan geven leden van de PO-Raad aan liever afstandsonderwijs in combinatie met noodopvang te blijven verzorgen, dan te kiezen voor een gefaseerde openstelling. Zo’n tussenvorm of gefaseerde openstelling met halve klassen of halve dagen lesgeven, is wat de PO-Raad betreft geen optie vanwege werkdruk, personeelstekort en onrust die dat met zich meebrengt voor het onderwijs, leerlingen, ouders en kinderopvangpartners.

Onderwijsachterstanden

Diverse onderzoeken laten zien dat leerlingen achterstanden hebben opgelopen tijdens de eerste lockdown. Deze achterstanden lopen alleen maar verder op en leiden tot grotere kansenongelijkheid omdat leerlingen met laagopgeleide ouders een grotere achterstand oplopen dan leerlingen met hoogopgeleide ouders. De partners in het primair onderwijs maken zich ernstig zorgen over de invloed hiervan op de overgang van groep 8-leerlingen naar het voortgezet onderwijs. De eindtoets zal zijn rol als kansenvergroter mogelijk minder goed kunnen pakken. Het is daarom van zeer groot belang dat scholen kwetsbare leerlingen juist dit jaar kansrijk adviseren.

Het bestuur en medewerkers van de PO-Raad stemmen actuele ontwikkelingen rondom het coronavirus af met groep leden in de denktank actualiteiten COVID-19. Daarnaast gaan we natuurlijk graag ook met al onze leden in gesprek. Op woensdag organiseert de PO-Raad een webinar voor haar leden van 14.00-15.00 uur om je bij te praten over de laatste ontwikkelingen. Maandag hebben leden een uitnodiging ontvangen voor deze webinar.