Nieuws

Vraag teambevoegdheid voor 10-14-onderwijs aan vóór 30 juni

Scholen die 10-14-onderwijs (willen) aanbieden, kunnen hun aanvraag voor het experiment teambevoegdheid tot 30 juni indienen bij het ministerie. Dit experiment is gestart omdat 10-14-initiatieven kampen met beperkingen in de inzetbaarheid van leraren: wie een po-bevoegdheid heeft mag alleen leerlingen die onder het po vallen lesgeven, leraren die bevoegd zijn voor het vo mogen enkel hun ‘eigen’ vak lesgeven. Het experiment teambevoegdheid biedt ruimte.

De regeling werd vorige week gepubliceerd in de Staatscourant.

Het experiment 10-14-onderwijs startte in 2017. Eén van de voornaamste hobbels in de totstandkoming van 10-14-onderwijs is de bevoegdheid van leraren. Scholen kunnen nu een aanvraag indienen voor de toekenning van zogeheten teambevoegdheid. Daarvoor geldt een aantal voorwaarden:

  1. Elk lid van het team beschikt over een bevoegdheid voor primair onderwijs, speciaal onderwijs of voortgezet onderwijs in ten minste een van de vakken binnen het 10-14-onderwijs.
  2. De leraren van het team beschikken samen over de bevoegdheden voor alle vakken binnen het 10-14-onderwijs.
  3. De leraren van het team zijn ieder verantwoordelijk voor de kwaliteit van dat deel van het onderwijs waarvoor zij over een bevoegdheid
  4. Het 10-14-onderwijs kan worden verzorgd door leden van het team, al dan niet in combinatie met andere leraren.

Over aanvragen die voor 30 juni worden ingediend, besluit de minister uiterlijk voor 1 augustus van dit jaar. Is de teambevoegdheid toegekend, dan geldt dat voor de verdere looptijd van het experiment. Een aanvraag hoef je dus maar één keer te doen en ook in de hierop volgende jaren zijn aanvragen mogelijk. Het experiment loopt van 1 augustus 2020 tot en met 31 juli 2024.

In de publicatie in de Staatscourant lees je ook welke informatie een aanvraag moet bevatten. Daar vind je ook meer informatie over de aanmeldingsprocedure.