Nieuws

Vragen en antwoorden over het (niet doorgaan van) de centrale adaptieve eindtoets

Het besluit van minister Arie Slob (Primair Onderwijs) om de adaptieve centrale eindtoets dit jaar niet beschikbaar te stellen, heeft geleid tot veel vragen van scholen en ouders. Op aandringen en met input van de PO-Raad zijn op de website van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) onlangs veelgestelde vragen en antwoorden gepubliceerd.

Kijk hier voor alle vragen en antwoorden.