Nieuws

Waarop baseer jij het schooladvies? Gebruik de nieuwe handreiking

Jouw school geeft al sinds jaar en dag een schooladvies aan de groep 8-leerlingen. Maar waar is dat advies precies op gebaseerd? Vandaag verscheen de nieuwe handreiking schooladvisering, bedoeld om leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders te ondersteunen bij het tot stand komen van het schooladvies. De handreiking sluit aan op huidige inzichten uit de wetenschap en praktijk.

De handreiking, die te vinden is op de site van SLO, zet onder meer op een rijtje welke wet- en regelgeving er spelen bij schooladvies en eindtoets, uit welke informatiebronnen je kunt putten, hoe leerlingen, ouders en het voortgezet onderwijs betrokken kunnen worden en welke rol de verwachtingen van de leraar spelen.

Kansengelijkheid

Een doordacht schooladvies versterkt de kansengelijkheid in het onderwijs, is de stellige overtuiging van PO-Raad vicevoorzitter Anko van Hoepen. “Bij de handreiking zijn prachtige voorbeelden gepubliceerd van hoe schoolteams dit proces samen oppakken. En zo moet het ook zijn: het schooladvies is iets van het hele team. Niet alleen van de groep 8-leerkracht. Deze handreiking daagt leraren, schoolleider en ib’er uit een professionele discussie te blijven voeren en ouders en leerlingen te betrekken. Zo kom je tot het meest passende resultaat.”

Het hele team denkt mee

Op basisschool De Poort in Loenen bijvoorbeeld, is het schooladvies daadwerkelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid, vertelt schoolleider Chantal Hagen. Zijzelf buigt zich samen met de leerkrachten van groep 7 en 8 én de ib’er over de advisering. “We proberen breed met elkaar te kijken. Nadat we in klein comité het schooladvies geformuleerd hebben, wordt het besluit aan het hele team voorgelegd.” De Poort is een kleine school en werkt een aantal momenten per week groepsdoorbroken, dat maakt het makkelijker. “Iedereen kent iedereen. Soms twijfelen we over een advies, dan is het fijn dat van onderbouwleerkracht tot bovenbouwcollega een gefundeerde bijdrage kan leveren.”

Hagen en haar collega’s werkten mee aan de handreiking. “Het is fijn dat je daarin alles bij elkaar hebt. De handreiking maakt je ook bewust van waar je rekening mee kunt houden.” Zijzelf gaat naar aanleiding van de publicatie bijvoorbeeld met haar team onderzoeken of ze het eigenaarschap van de leerling willen vergroten, bijvoorbeeld door die al te betrekken bij het pre-advies in groep 7.

Bewustwording

Naast het schooladvies blijft de eindtoets noodzakelijk voor een goede doorverwijzing. De PO-Raad maakte zich in het schooljaar 19-20 hard voor het ruimhartig toelaten en kansrijk plaatsen van kinderen op het voortgezet onderwijs juist omdat dit onafhankelijke gegeven door de coronacrisis ontbrak. Feit is dat regionale verschillen en de sociaaleconomische status van gezinnen invloed hebben op schooladviezen. Van Hoepen: “Dat mag niet zo zijn en vraagt een bewustwording van iedereen in het onderwijs. Denk dus in gezamenlijkheid na over wat het schooladvies bepaalt.”