Nieuws

 Van registreren van verzuim naar registreren van aanwezigheid

Het lijkt maar een detail, maar achter deze termen zit een wereld van verschil, volgens de vereniging van leerplichtambtenaren Ingrado. Waar afwezigheid uitgaat van een oorzaak bij een individuele leerling of ouders, gaat aanwezigheid juist uit van gedeelde verantwoordelijkheid van alle betrokkenen (ouders, kinderen en onderwijs). Het vergroten van de aanwezigheid is de beste stap in de preventie van schoolverzuim. Ingrado heeft daarom een handreiking en checklist ontwikkeld om aanwezigheidsbeleid te maken, registreren en toetsen.

Uit onderzoek blijkt dat kinderen maar zelden van de ene op de andere dag niet meer naar school komen. Schoolverzuim is een proces dat ook wel eens als ‘dropping out in slow motion’ wordt beschreven. Het verhogen van aanwezigheid heeft positieve gevolgen, zo blijkt dat het positief bijdraagt aan resultaten op school en op de schoolloopbaan.

In de handreiking wordt een theoretische onderbouwing gegeven van het belang van aanwezigheid van leerlingen aan school, samen met tips en aanbevelingen om tot een goede aanwezigheidsregistratie te komen. Ook worden praktische voorbeelden van rapportages voor scholen gegeven. Ingrado heeft daarnaast een checklist ontwikkeld voor scholen voor het toetsen of opstellen van het beleid op aanwezigheid.