Gespecialiseerd onderwijs

Sommige leerlingen lopen vast in het basisonderwijs. Voor hen is er plek in het speciaal basisonderwijs (sbo), het speciaal onderwijs (so) en het speciaal voortgezet onderwijs (vso). Het gaat dan om kinderen met een visuele beperking, slechthorendheid of doofheid, leer- of gedragsproblemen, lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicaps, langdurig zieke kinderen of kinderen met een psychiatrische stoornis. 

passend onderwijs

 

Schoolbesturen in het regulier onderwijs, so, sbo en vso hebben samen de verantwoordelijkheid om deze leerlingen een passende plek te bieden. Dat noemen we de zorgplicht. Om aan die zorgplicht te voldoen, werken schoolbesturen samen in een regionaal samenwerkingsverband (SWV). 

De PO-Raad wil dat alle leerlingen zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in de maatschappij. Om hun belangen goed te kunnen behartigen, werken we nauw samen met de Sectorraad Gespecialiseerd Onderwijs (Sectorraad GO)

 

Zelf aan de slag

Handzame tips, tools en meer

Doe het samen

Lees verhalen uit de praktijk en kom in contact met elkaar
Teun Dekker

Podcast Meesterwerk: Schoolbestuurder Teun Dekker over inclusie op kindcentrum De Kroevendonk

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten

Actueel