Nieuws

Algemeen Dagblad: Lerarentekort breekt speciaal onderwijs op

Het lerarentekort slaat extra hard neer in het voortgezet speciaal onderwijs (vso), schrijft het Algemeen Dagblad. De krant ging op reportage bij een school die volgend jaar een groep van 19 leerlingen telt in plaats van de gewenste 12. Oorzaak: het lerarentekort.

In de krant leggen woordvoerders van de PO-Raad en Lecso (Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs) uit dat de scholen (voor diplomagerichte uitstroom) rechtstreeks leraren verliezen aan het reguliere voortgezet onderwijs. Dat komt omdat zij in het reguliere onderwijs (vo) meer salaris krijgen voor minder lesuren en ze daarbij aan een minder moeilijke leerlingpopulatie hoeven lesgeven.

De PO-Raad pleit er daarom voor om meer vso-leraren in hogere salarisschalen te plaatsen waardoor het vso beter kan concurreren met het vo. Ook zou het goed zijn als alle studenten tijdens hun Pabostudie kennismaken met het (v)so zodat zij later eerder voor een baan in het (v)so kiezen. Daarover voert de PO-Raad voorzichtige gesprekken met de opleidingen. 

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten