Nieuws

Cijfer telt niet mee bij staatsexamens

Wie via het staatsexamen een diploma wil halen, wordt komend jaar extra gecompenseerd voor de gevolgen van corona op het onderwijs.

Deze groep mag een ongunstig cijfer wegstrepen, als je dan je diploma kunt halen. Eerder mochten reguliere examenscholieren dat ook al. Daarnaast wordt er een extra herkansing aangeboden. Dat schrijft minister Dennis Wiersma in een Kamerbrief naar aanleiding van moties uit de Tweede Kamer.

Duimregeling

Komend jaar komt er een zogeheten duimregeling voor staatsexamenkandidaten die dat jaar hun diploma willen halen, inclusief leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs (vso).

Dat betekent dat deze groep een ongunstig cijfer uit 2020, 2021 of 2022 mag wegstrepen, als zij op die manier hun diploma kunnen halen. Uitgezonderd zijn de kernvakken, die tellen altijd mee. Kernvakken zijn voor het vmbo: Nederlands; havo: Nederlands, Engels en wiskunde; vwo: Nederlands, Engels en wiskunde. Ook krijgt deze groep staatsexamenkandidaten een extra herkansing.

Lees verder op de website van Sectorraad GO

 

Leerling maakt een toets

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten