Nieuws

Dringend advies kabinet: gebruik mondneusmasker in voortgezet (speciaal) onderwijs

Gebruik mondneusmasker in scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs. Het kabinet adviseert dringend om met ingang van maandag 5 oktober 2020 mondneusmasker te gebruiken in situaties waar de afstand van 1,5 meter tussen leerling en docent niet toe te passen of te handhaven is. Scholen met specifieke groepen leerlingen moeten zelf inschatten voor welke leerlingen het dragen van een mondneusmasker realistisch is. Het protocol vso wordt aangepast en volgende week gepubliceerd op weeropschool.nl

De leerlingen, medewerkers en bezoekers dragen in de school een (niet chirurgisch) mondneusmasker als de 1,5 meter tussen leerling en volwassenen, of volwassenen onderling niet te waarborgen is, zoals op gangen en in pauzeruimtes. Dit advies geldt niet voor situaties waarin leerlingen/medewerkers op voldoende afstand zitten, dan kan het mondneusmasker af. Ten aanzien van de beroepsgerichte vakken/praktijkvakken geldt dat een mondneusmasker wordt geadviseerd in specifieke lessituaties waar geen 1,5 meter afstand is te houden tussen leerling en docent, en waarbij een mondneusmasker de veiligheid van de lessen niet in gevaar brengt.

Deze maatregel geldt niet voor het basis- en speciaal (basis) onderwijs. Het aantal (clusters van) besmettingen op deze scholen is aanzienlijk lager. Dat is ook de reden waarom voor het basis- en speciaal (basis) onderwijs al een ander regime geldt: op deze scholen hoeft geen 1,5 meter afstand te worden gehouden tussen leerling en docent.

Bij specifieke groepen leerlingen is het dragen van een mondneusmasker niet realistisch, ook niet wanneer de 1,5 meter afstand niet gehanteerd kan worden. Hierbij moet gedacht worden aan leerlingen die vanwege hun beperking/zorgbehoefte sterk afhankelijk zijn van nabijheid en/of gelaatsuitdrukkingen.

Als het schoolbestuur besluit tot het dragen van een mondneusmasker, dan wordt dit vastgesteld in het leerlingenstatuut en betrokken bij de maatregelen die toezien op een veilige leer- en werkomgeving. De medezeggenschap wordt hierbij betrokken. Bij het handhaven van de plicht voor het dragen van mondneusmaskers zal de school het belang van de leerplicht ook zwaar moeten wegen. Het is daarom belangrijk dat de school hier een goed gesprek over voert met leerlingen, ouders en medewerkers.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten