Nieuws

Examens vso gaan door, leerlingen mogen één vak met onvoldoende wegstrepen

De examens voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) gaan door. Minister Arie Slob (Onderwijs) vindt het belangrijk dat het objectieve moment van de examens blijven staan, schrijft hij in een brief naar de Tweede Kamer. Dit jaar is er extra aandacht voor de warme overdracht naar het vervolgonderwijs, kunnen scholen middelen aanvragen voor de ondersteuning van examenleerlingen en morgen leerlingen het eindresultaat van één vak wegstrepen als zij hierdoor slagen voor hun eindexamen. De PO-Raad vindt het goed dat de minister deze extra maatregelen neemt, door het coronavirus is dit allesbehalve een normaal schooljaar voor leerlingen die examen moeten doen.

Hier vind je alle informatie op een rijtje:

  • Het centraal schriftelijk examen gaat dit jaar door. Leerlingen mogen twee examens herkansen, hieronder lees je hier meer over.
  • Scholen met achterstandsleerlingen kunnen bij het ministerie van OCW subsidie aanvragen voor de extra ondersteuning van leerlingen, bijvoorbeeld door het inzetten studenten uit het hoger onderwijs.
  • Het ministerie van OCW werkt aan een online platform met video’s over examenstof waar leerlingen straks gratis gebruik van kunnen maken zodat zij zich goed voor kunnen bereiden op de examens.
  • Leerlingen mogen het eindresultaat van één van wegstrepen dit jaar als ze hiermee alsnog kunnen slagen. Ze mogen hiermee één extra onvoldoende op hun lijst hebben staan dan in een regulier schooljaar. Een extra onvoldoende in een kernvak (Nederlands, Engels, Wiskunde) is alleen niet toegestaan. Het eindresultaat voor dit vak telt dan niet mee in de uitslagbepaling, zoals de berekening van de 5,5 regel, of het aantal toegestane onvoldoendes. De resultaten van het weggestreepte vak worden wel vermeld op de cijferlijst zodat het totale vakkenpakket en de behaalde resultaten van de leerling inzichtelijk blijven. Met dit volwaardige diploma kan een leerling, net als andere jaren, doorstromen naar het vervolgonderwijs.

Daarnaast blijven een aantal extra aanpassingen geldig, die minister Slob in december communiceerde:

  • Leerlingen mogen in 2021 hun centrale examen spreiden over twee tijdvakken. Daardoor kan een leerling die ziek is of in quarantaine zit tijdens het eerste tijdvak, toch het volledige examen afleggen.
  • Leerlingen in het regulier onderwijs en diplomakandidaten van het staatsexamen krijgen een extra herkansing voor een centraal examen.
  • Voor leerlingen in het vso die staatsexamen doen kunnen alle onderdelen (centraal examen en alle onderdelen van het college-examen) van twee vakken herkansen, indien zij daardoor hun diploma kunnen behalen. Daarmee kunnen diplomakandidaten een extra centraal examen en een extra college-examen herkansen ten opzichte van een regulier jaar.
  • Ook mag een eigen docent of vertrouwenspersoon aanwezig zijn bij het college-examen. Om examinatoren een goed beeld te geven van de kandidaat en om het instapniveau van het examen te bepalen, mag de school de eerder behaalde resultaten als achtergrond verstrekken.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten