Nieuws

Extra herkansing en flexibel rooster eindexamens

Leerlingen mogen in 2021 hun centrale examen spreiden over twee tijdvakken. Daardoor kan een leerling die ziek is of in quarantaine zit tijdens het eerste tijdvak, toch het volledige examen afleggen. Leerlingen in het regulier onderwijs en diplomakandidaten van het staatsexamen krijgen een extra herkansing voor een centraal examen.

Om leerlingen een uitgangspositie te geven die past bij de corona-omstandigheden, kunnen leerlingen in 2021 hun examens spreiden over twee tijdvakken. Dat staat in de brief die minister Slob op 16 december 2020 naar de Tweede Kamer stuurde. Het tweede tijdvak wordt uitgebreid van vier naar tien dagen. In een extra derde tijdvak kunnen leerlingen hun herkansingen afronden. Voor de staatsexamenkandidaten, onder wie leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs, wordt bovendien een aantal aanvullende maatregelen genomen.

Herkansing staatsexamen

Kandidaten die in 2021 opgaan voor een diploma kunnen alle onderdelen (centraal examen en alle onderdelen van het college-examen) van twee vakken herkansen, indien zij daardoor hun diploma kunnen behalen. Daarmee kunnen diplomakandidaten een extra centraal examen en een extra college-examen herkansen ten opzichte van een regulier jaar. Ook mag een eigen docent of vertrouwenspersoon aanwezig zijn bij het college-examen. Om examinatoren een goed beeld te geven van de kandidaat en om het instapniveau van het examen te bepalen, mag de school de eerder behaalde resultaten als achtergrond verstrekken.

Uitzondering lockdown

Tijdens de huidige lockdown gaan eindexamenleerlingen gewoon naar school. Ook door deze uitzondering op de maatregelen kunnen deze leerlingen zich zo goed mogelijk voorbereiden om hun diploma te halen.

Examenrooster

Het examenrooster voor het regulier onderwijs ziet er als volgt uit:

Tijdvak Afnamedagen

Bekendmaking
N-termen (uitslag)

1. Eerste afnames 17 mei t/m 1 juni 10 juni
2. Eerste afnames
en herkansingen
14 juni t/m 25 juni 2 juli
3. Herkansingen 6 t/m 9 juli 15 juli

Staatsexamenkandidaten herkansen hun centrale examens tijdens het derde tijdvak van het staatsexamen in augustus, na afloop van de college-examens. Het examenrooster voor de centrale examens binnen het staatsexamen ziet er als volgt uit:

Tijdvak Afnamedagen Bekendmaking
N-termen (uitslag)
1. Eerste afnames 17 mei t/m 1 juni 10 juni
2. Eerste afnames 14 juni t/m 25 juni 2 juli
3. Herkansingen 10 t/m 19 augustus 27 aug

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten