Nieuws

Heropening en protocol voortgezet speciaal onderwijs

Scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) mogen per 2 juni ook open op basis van de anderhalvemetermaatregel. In afwijking van het OMT-advies heeft het kabinet besloten dat in het vso, net als in het vo, 1,5 meter afstand bewaard wordt tussen alle personen. Daarbij realiseren we ons natuurlijk dat voor deze scholen nog meer maatwerk nodig is om anderhalve meter afstand te bewaren. Daarom wordt deze afstand in de school zo veel als mogelijk gehandhaafd.

Dit is verantwoord omdat het doorgaans kleinere scholen betreft, en de voorzorgsmaatregelen (triage) en hygiëneafspraken goed worden opgevolgd. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat bepaalde leerlingen om medische redenen niet of niet meteen volledig gebruik maken van fysiek onderwijs. En uiteraard is het in het vso nog belangrijker dat risicogroepen extra voorzichtig zijn en dat mensen met klachten thuis blijven. Voor personeel in het vso geldt hetzelfde laagdrempelige testbeleid bij klachten die kunnen wijzen op het coronavirus als op basisscholen. Ook leerlingen kunnen zich laten testen als dit nodig is.

In het leerlingenvervoer voor het voortgezet speciaal onderwijs wordt gehandeld volgens het kader dat het RIVM heeft opgesteld. De gezondheidscheck (triage) vormt de basis voor de beslissing om een persoon te vervoeren. Het bewaren van 1,5 meter afstand tussen betrokkenen wordt waar mogelijk aangehouden. Waar dat niet mogelijk is, wordt gehandeld in lijn met het kader van het RIVM.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de protocollen voor het vso. We kijken daarbij samen met LECSO en het RIVM naar wat haalbaar is in het vso. We vinden het belangrijk dat er in het protocol voldoende ruimte is voor vso-scholen om eigen afwegingen te maken en maatwerk te bieden. Nadat de laatste inzichten van het RIVM zijn verwerkt, stemmen we het protocol nog af met de vakbonden. We verwachten het protocol morgenochtend te kunnen publiceren.