Nieuws

Informatietool aanvullende en bijzondere bekostiging examens vso

De informatietool examens uit de 'regeling aanvullende en bijzondere bekostiging eindexamens 2021' is uitgebreid met de sectoren voortgezet speciaal onderwijs (vso) en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo).

In deze informatietool kunnen scholen en instellingen met behulp van hun brinnummer zien welk bedrag zij uit deze regeling krijgen:

  • Per eindexamenkandidaat;
  • Per onderdeel van de regeling;
  • In totaal op basis van de leerlingentelling.

Download de informatietool

vereenvoudiging bekostiging