Nieuws

Informatietool aanvullende en bijzondere bekostiging examens vso

De informatietool examens uit de 'regeling aanvullende en bijzondere bekostiging eindexamens 2021' is uitgebreid met de sectoren voortgezet speciaal onderwijs (vso) en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo).

In deze informatietool kunnen scholen en instellingen met behulp van hun brinnummer zien welk bedrag zij uit deze regeling krijgen:

  • Per eindexamenkandidaat;
  • Per onderdeel van de regeling;
  • In totaal op basis van de leerlingentelling.

Download de informatietool

vereenvoudiging bekostiging

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten