Nieuws

Kabinet vraagt OMT-advies over loslaten 1,5 meter-regel in v(s)o

Het kabinet vraagt aan het OMT een advies over het loslaten van de regel dat leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden. Op dinsdag 25 mei maakt het kabinet bekend of het beleid voor de scholen verder versoepeld kan worden.

De huidige situatie waarin leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs anderhalve meter afstand tot elkaar moeten houden, is verre van ideaal. De PO-Raad hoopt daarom dat de maatregel niet meer nodig is. Om te zorgen dat besmettingen vroegtijdig worden opgespoord binnen school, stelt OCW vanaf volgende week zelftesten beschikbaar voor leerlingen in het v(s)o. Zij kunnen zich dan net als het onderwijspersoneel twee keer per week preventief testen. Testen blijft vrijwillig en het niet-testen is geen reden tot schoolweigering. Een leerling of medewerker van een school die positief test, wordt geacht thuis te blijven en contact op te nemen met de GGD.

Deze preventieve inzet van de zelftest voor leerlingen komt naast de risicogerichte inzet waarmee in april is gestart. Het risicogericht testen wordt gebruikt als er een besmetting bij een leerling of medewerker met het Covid19-virus op school bekend is.

De PO-Raad heeft in gesprek met OCW  nieuwe adviezen gevraagd over onder meer het gebruik van cohorten van leerlingen in het primair onderwijs en over de ruimte die kan ontstaan. Het is nog niet bekend of en wanneer deze adviezen volgen.

Nu de vaccinatiegraad stijgt is het reëel te verwachten dat het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuisopnamen verder daalt, zei premier Mark Rutte tijdens de persconferentie van 11 mei 2021. Het kabinet wil daarom kijken welke mogelijkheden er op korte termijn zijn. Bij een verdere opening van de v(s)o-scholen is het nog wel de bedoeling dat – net als op basisscholen - de 1,5 meterregel van kracht blijft tussen leerlingen en onderwijspersoneel, en onderwijspersoneel onderling.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten