Nieuws

Leren met ICT op congres voor speciaal onderwijs

De 1-op-1 klas van VSO De Korte Dreef is de winnaar van Project Speciaal. Project Speciaal is een initiatief van LECSO, het landelijk exerpertisecentrum speciaal onderwijs, dat vernieuwing en kwaliteitsverbetering in het speciaal onderwijs stimuleert. 

In de 1 op 1 klas van De Korte Dreef wordt onderwijs geboden aan een doelgroep die tot voor kort geen onderwijs volgde wegens handelingsverlegenheid van “reguliere” vormen van voortgezet (speciaal) onderwijs, zowel cluster 3 als 4 onderwijs. De tweede prijs ging naar de Koestergroep van de Dr. A. Verschoorschool en de derde plek was voor pASSend in onderwijs en zorg van De Spinaker.

Hét Congres

De winnaars werden bekend gemaakt tijdens Hét Congres, het jaarlijkse toogcongres voor het speciaal onderwijs, dat onlangs plaatsvond.

Ook leren met ICT was een belangrijk thema op het congres. Zo was er een ‘ilab’ ingericht waar diverse innovatieve ICT-demonstraties werden gehouden. Kennisnet en LECSO presenteerden er samen een nieuw boek ‘Sociale media in het speciaal onderwijs’. Daarin staan vijftien portretten van leerkrachten die op een creatieve manier sociale media inzetten in de les, of op een inspirerende manier met hun leerlingen over mediawijsheid praten. Het boek bevat veel bijdragen van scholen uit het speciaal onderwijs.

Het boek is gratis te downloaden via kennisnet.nl. Gedrukte exemplaren zijn te bestellen via LECSO.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten