Nieuws

Minister Slob denkt na over deelname VSO aan subsidieregeling vmbo techniek

Minister Arie Slob (Onderwijs) gaat kijken of het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) mee kan doen aan de eerste fase van de subsidieregeling vmbo techniek. Hier hebben de PO-Raad, VO-raad en LECSO op aangedrongen in een brief aan de Tweede Kamer.

Tijdens het Algemeen Overleg (AO) in de Tweede Kamer over het vmbo en mbo werd onder andere gesproken over de versterking van techniekonderwijs via de subsidieregeling vmbo techniek. De PO-Raad, VO-raad en LECSO vonden het bezwaarlijk dat het VSO uitgesloten is van de eerste fase van de regeling. Minister Slob gaf aan dat hij ervoor waakt dat het bedrag dat met de subsidieregeling gemoeid is sterk wordt verdund, vandaar dat er een afbakening is gemaakt.

VSO scholen die gebruik maken van technieklokalen in het vmbo kunnen wel profiteren van de subsidieregeling, maar voor scholen met eigen lokalen licht dit gecompliceerder. “Ik voel iets schuren”, zei minister Slob, “Ik ga kijken of ik hier een oplossing voor kan vinden, al is dat wellicht pas in 2019.” De minister zei toe hier in een volgende rapportage aandacht aan te besteden.

De subsidieregeling vmbo-techniek ‘Naar een sterk technisch vmbo 2020-2023’ is gepubliceerd. In deze regeling is als bijlage een elementcodetabel toegevoegd. Leerlingen die ingeschreven staan op deze code worden meegeteld voor het maximaal aan te vragen budget in de betreffende regio. Wilt u als VSO school met een techniekprofiel meedoen? Dan is het van belang dat voor 1 oktober 2018 leerlingen met de juiste elementcode staan geregistreerd.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten