Nieuws

Minister Slob: motie examinering vso is niet uitvoerbaar

De Tweede Kamer stemde donderdag voor een motie van Paul van Meenen (D66) en Michel Rog (CDA) om diplomering in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) mogelijk te maken op basis van eigen schoolresultaten. Na overleg met verschillende onderwijsorganisaties, waaronder de PO-Raad, komt minister Slob tot de conclusie dat er geen mogelijkheden zijn om de motie uit te voeren.

Omdat de meeste scholen niet kunnen voldoen aan de inhoudelijke eisen van het diploma en geen examenlicentie hebben kan minister Arie Slob (Onderwijs) de motie niet uitvoeren, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. De PO-Raad heeft zich er hard voor gemaakt dat alle leerlingen in het vso een volwaardig diploma krijgen waarbij zij door kunnen stromen naar het vervolgonderwijs. Wij steunen daarom ook – na overleg van onze achterban - het standpunt van minister Slob.

Doorstroom naar vervolgonderwijs en examenlicenties

Om de doorstroom naar het vervolgonderwijs te kunnen garanderen moet er bij het examen aandacht zijn voor alle eindtermen van het schoolexamen. Er is alleen sprake van een volwaardig diploma als er aan alle basiseisen van het diploma kan worden voldaan staat in de wet. Daarnaast kost het verstrekken van licenties tijd: scholen moeten er immers het nodig aan doen om te kunnen voldoen aan de eisen die verbonden zijn aan een examenlicentie. Dit brengt voor scholen, leerlingen en ouders veel onzekerheid met zich mee. De eerste college-examens staan immers op 25 mei gepland.

Maatwerk voor vso-leerlingen

Minister Slob geeft daarnaast aan in de brief begrip te hebben voor de extra spanning die dit voor vso-leerlingen die examen doen met zich mee brengt. Daarom worden er ook extra maatregelen genomen de examinering soepel te laten verlopen. Zo is er vooraf een gesprek tussen het CvTE en de vso-school en mogen leraren tijdens de afname van het examen aanwezig zijn. Ook is er een extra mogelijkheid tot herkansing. De PO-Raad vindt het goed dat er oog is voor de bijzondere omstandigheden en benadrukt dat maatwerk in deze situatie van groot belang is.