Nieuws

Nieuwsuur: 'Verevening brengt speciaal onderwijs in problemen'

De invoering van passend onderwijs heeft grote gevolgen voor het speciaal onderwijs in regio’s waar fors is bezuinigd, zo meldt Nieuwsuur. Door de landelijke verevening gaan sommige regio's er de komende jaren financieel op vooruit, terwijl andere regio's veel moeten inleveren.

Bij de PO-Raad komen signalen binnen dat de leeftijd waarop leerlingen instromen op sommige scholen voor speciaal onderwijs, stijgt. 'Daardoor kan de problematiek op het speciaal onderwijs complexer worden.' 

'Wij moeten in deze regio 34 procent bezuinigen op dit type onderwijs', zegt Dave Ensberg, voorzitter van Stichting Biezonderwijs met zeven speciale scholen in Tilburg. 'Dat betekent dat basisscholen minder de prikkel hebben om kinderen door te sturen'.

Reactie ministerie

Het ministerie van Onderwijs staat nog steeds achter de nieuwe verdeling van het geld. 'Scholen die voorheen veel kinderen naar het speciaal onderwijs verwezen, zullen wat vaker kinderen naar het reguliere onderwijs laten gaan. Dat is ook de precies de bedoeling', laat een woordvoerder weten aan Nieuwsuur.

'Het komt inderdaad voor dat een reguliere school - met de beste bedoelingen - te lang probeert een leerling extra ondersteuning te bieden terwijl die eigenlijk toch beter op z’n plek is op een speciale school. Dat was voor de invoering van passend onderwijs zo, en dat is nog steeds zo.'

Lees verder op nos.nl

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten