Nieuws

OCW publiceert nieuw servicedocument corona en voortgezet speciaal onderwijs

Het ministerie van OCW heeft een nieuw servicedocument coronavirus en voortgezet (speciaal) onderwijs gepubliceerd. Scholen in het voortgezet onderwijs mogen vanaf 31 mei weer volledig open. De PO-Raad hoopt de geactualiseerde protocollen voor het vso begin volgende week te publiceren. Hierover moet eerst nog overleg worden gevoerd met de vakbonden.

De belangrijkste wijzigingen uit het servicedocument:

  • Leerlingen onderling hoeven geen 1,5 meter afstand meer van elkaar te houden
  • De afstand tussen onderwijspersoneel en leerlingen blijft zoveel mogelijk gehandhaafd
  • Het dringend advies is dat onderwijspersoneel en leerlingen zich twee keer per week preventief testen met behulp van de zelftesten die aan het onderwijs zijn geleverd.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten