Nieuws

Onderwijsprofessionals met KOPP-kennis gezocht voor expertmeeting

Afgelopen jaar heeft het Trimbos voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderzoek gedaan naar de uitvoeringspraktijk rondom hulp en ondersteuning aan kinderen van ouders met psychische problematiek en een verslaving. Ook heeft Trimbos een vernieuwde website opgeleverd voor professionals, gemeenten, naasten: www.koppkvo.nl.

Het onderzoek van Trimbos behoeft een vervolgtraject, omdat in veel regio’s blijkt dat er nog onvoldoende hulp en ondersteuning voor deze kinderen aanwezig is.

Het Ministerie van VWS vraagt daarvoor input vanuit het onderwijs. Professionals uit het onderwijs worden uitgenodigd uit om in mei aanwezig te zijn bij een expertmeeting met professionals, gemeenten, kennisinstituten om na te denken hoe we de hulp en ondersteuning aan deze kinderen beter kunnen realiseren.

Aanmelden kan bij Hilde Middelkamp; h.middelkamp@minvws.nl. Na aanmelding ontvangt u een datumprikker.