Nieuws

Plan van aanpak 'Gepaste zorg bij kenmerken van AD(H)D' gelanceerd

Meer focus op wat een kind kan in plaats van wat een kind heeft en meer gepaste zorg voor kinderen met druk, impulsief gedrag of aandachtsproblemen. Dat is het uitgangspunt van het ‘Plan van Aanpak Gepaste Zorg’ dat een groot aantal organisaties uit de zorg en het onderwijs, de oudervereniging Balans en de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) en de ministeries van VWS en OCW vandaag heeft geaccordeerd. Zorgprofessionals, leerkrachten en ouders slaan de handen ineen voor verbetering van de zorg, begeleiding en het onderwijs voor deze kinderen.

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS): “We zijn zeer verheugd dat ouders, onderwijs en zorg de handen ineen slaan en intensief samenwerken om onder meer het gepast gebruik van medicatie te verbeteren. De over- en onderdiagnostiek van kinderen met ADHD baart ons immers allemaal zorgen. Het is heel mooi dat zoveel betrokken partijen uit zorg en onderwijs nu samen met ouders en kinderen op zoek gaan naar de beste manier om kinderen en hun ouders op maat te begeleiden, thuis en op school.”

Het plan van aanpak is een concrete uitwerking van een intentieverklaring tot gepaste zorg die begin 2015 werd getekend naar aanleiding van het Gezondheidsraadadvies ‘ADHD: medicatie en maatschappij’. De doelstellingen en ambities in het plan worden gerealiseerd middels een groot aantal acties en projecten op het gebied van preventie en bewustwording, samenwerking tussen zorg en onderwijs, en richtlijnen en interventies. Ondertekenaars van het plan, waaronder de PO-Raad hebben zich tot eind 2016 gecommitteerd aan de uitvoering van alle acties. 

Download hier de afspraken uit het plan van aanpak. 

Nieuw boek over AD(H)D in de klas

Vandaag verschijnt ook het boek 'Wiebelen en friemelen in de klas' van Monique Thoonsen en Carmen Lamp. Dit boek maakt duidelijk dat motorische onrust bij leerlingen met AD(H)D een functie heeft: proberen zich te concentreren op de les, ondanks de overprikkeling. Verbieden is dus zinloos. Het boek bevat veel tips hoe je het klaslokaal, de les en de school 'zintuig-vriendelijker' maakt.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten