Nieuws

Planning college-examens vso bekend

Het College voor Toetsing en Examens (CvTE) heeft een brief naar alle schoolbestuurders, schoolleiders en examensecretarissen in het voortgezet speciaal onderwijs. In deze brief is de planning van de examenonderdelen bekend gemaakt.

Staatsexamens bestaan uit een centraal examen en een college-examen. Al eerder werd bekend dat de college-examens dit jaar doorgaan. Het CvTE maakt nu de volgende planning bekend van de examenonderdelen:

  • De schriftelijke college-examens worden afgenomen van maandag 25 mei tot en met vrijdag 29 mei 2020. Zie voor meer informatie het examenrooster in de bijlage van de brief.
  • Het rooster van de mondelinge en praktische college-examens heeft u reeds van DUO toegestuurd gekregen.
  • Die examendata veranderen voor uw school niet.
  • De herkansingen van de schriftelijke college-examens worden in de periode van 17 augustus tot en met 20 augustus 2020 afgenomen.
  • De herkansingen van de mondelinge en praktische college-examens zijn op 22, 29 augustus en eventueel 5 september 2020.

Op de website van DUO is oefenmateriaal te vinden voor de schriftelijke college-examens. Ook is er een video gemaakt over het mondeling college-examen.

Veelgestelde vragen

Het CvTE schrijft dat er nog wordt gewerkt aan de slaag-zakregeling en de herkansingmogelijkheden van dit schooljaar. Zodra er meer informatie bekend is worden scholen en schoolbesturen daarover geïnformeerd.

Voor aanvullende vragen heeft de Rijksoverheid samen met DUO en het CvTE een lijst met veelgestelde vragen gemaakt. Dit overzicht wordt regelmatig geactualiseerd. Heeft u nog aanvullende vragen? Mail dan naar vso@duo.nl

Downloads

Brief CvTE over staatsexamens.pdf
PDF, 94.11 KB