Nieuws

Protocol voortgezet speciaal onderwijs geactualiseerd

De PO-Raad heeft het protocol voor het vso geactualiseerd naar aanleiding van de wijzigingen in het nieuwe servicedocument van OCW. De belangrijkste aanpassing is dat leerlingen onderling geen 1,5 meter afstand meer van elkaar hoeven te houden. Daarnaast is het advies dat onderwijspersoneel en leerlingen zich twee keer per week preventief testen met behulp van zelftesten.

Scholen in het voortgezet onderwijs mogen vanaf vandaag weer volledig hun deuren openen. Scholen die wat meer tijd nodig hebben om alles te organiseren krijgen tot 7 juni de tijd om alle leerlingen op school te ontvangen. In het vso waren veel scholen al langer volledig open vanwege de kwetsbare leerlingen.

Gezamenlijk protocol met vakbonden bleek niet haalbaar

De PO-Raad heeft het protocol herzien naar aanleiding van het kabinetsbesluit vorige week dat scholen in het voortgezet onderwijs weer volledig open mogen. Normaal wordt dit protocol ook ondertekend door de vakbonden in het onderwijs. De vakbonden hebben de PO-Raad echter laten weten dit geactualiseerde protocol niet te kunnen onderschrijven vanwege de situatie met het protocol van het reguliere voortgezet onderwijs.

Belangrijk aandachtspunt bij het maken van dit protocol was op welke wijze er zo goed mogelijk omgegaan kan worden met medewerkers die zich zorgen maken over de veiligheid op school. De VO-raad heeft hierover intensief overleg gehad met de bonden, maar is het over de formulering hiervan niet tot overeenstemming gekomen. Het protocol van zowel het reguliere voortgezet onderwijs als het voortgezet speciaal onderwijs zijn nu opgesteld door de VO-raad en PO-Raad en niet zoals gebruikelijk door de sociale partners gezamenlijk. In dit nieuwsbericht van de VO-raad vind je hier meer informatie over.

Maatwerk

De PO-Raad begrijpt de verschillende emoties naar aanleiding van het recente kabinetsbesluit, maar vindt het van groot belang voor de sociale en cognitieve ontwikkeling van jongeren in het vso dat zij zoveel mogelijk fysiek onderwijs kunnen genieten. Het recente kabinetsbesluit vraagt om lokaal maatwerk, waarbij scholen en schoolbesturen niet aan het onmogelijke worden gehouden. Op veel vso scholen werd al gewerkt met maatwerk oplossingen passend bij de situatie van de school.

Je vindt het herziene protocol vso op lesopafstand.nl

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten