Nieuws

Raad van State maakt weg vrij voor diploma in het praktijkonderwijs en voor alle vso-leerlingen

De Raad van State had geen opmerkingen over het wetsvoorstel voor een diploma voor leerlingen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (vso) met het uitstroomprofiel arbeid of dagbesteding. Dit betekent dat minister Arie Slob (Onderwijs) het wetsvoorstel gaat voorleggen aan de Tweede Kamer. Een belangrijke stap richting een diploma voor alle leerlingen in het praktijkonderwijs en het vso.  

Met het wetsvoorstel krijgen alle leerlingen in het praktijkonderwijs of het vso met een uitstroomprofiel arbeid of dagbesteding een diploma als zij hun schooltijd goed afronden. Bij dit diploma hoort een portfolio waarin staat wat de leerlingen op school bereikt hebben. Vso-leerlingen die een traject volgen gericht op vervolgonderwijs, kregen al een diploma.   

De PO-Raad zet zich met belangenvereniging LECSO sinds het begin van dit wetgevingstraject in om ervoor te zorgen dat alle leerlingen in het praktijkonderwijs en het vso een diploma krijgen als zij hun schooltijd afronden. Het is ontzettend belangrijk dat ook deze leerlingen de vlag uit kunnen hangen en een diploma in ontvangst kunnen nemen. Wij zijn dan ook blij dat de volgende stap in deze richting gezet is. Naar verwachting krijgen leerlingen in het schooljaar 2021-2022 voor het eerst een diploma.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten