Externe link

Richtlijn fysiek beperkend handelen op gespecialiseerdonderwijs.nl

Dwang, zoals bedoeld in de Wet zorg en dwang is niet op onderwijssituaties van toepassing. Wel kan er sprake zijn van een zorgsituatie binnen een onderwijssetting. Dan kan er onder bepaalde voorwaarden wel sprake zijn van de Wzd, maar deze moet dan worden uitgevoerd door de zorgprofessionals, niet door de onderwijsprofessionals. 

Meer informatie hierover is te vinden in de richtlijn fysiek beperkend handelen en/of vrijheidsbeperkende maatregelen in het onderwijs.

In 2017 heeft LECSO in samenwerking met medewerkers uit (v)s(b)o scholen, NJi, Stichting school en Veiligheid, VOBC en IederIn een richtlijn opgesteld voor fysiek beperkend handelen in het onderwijs.  Inmiddels is de Wet van zorg en dwang (Wzd) in werking en kwamen er vanuit het veld vragen over wat de Wzd betekent voor het onderwijs. Daarom heeft de PO-Raad samen met de Sectorraad GO de richtlijn herzien.