Nieuws

S(b)o-leerlingen gezocht voor onderzoek leerlingtevredenheid

Vensters heeft een vereenvoudigde leerlingtevredenheidsvragenlijst ontwikkeld, speciaal voor het so en sbo. Om te onderzoeken of de vragenlijst goed functioneert in de praktijk wil de PO-Raad hem laten testen door leerlingen uit deze doelgroep. Bent u een so of sbo school en wilt u dit schooljaar nog een tevredenheidsonderzoek onder uw leerlingen afnemen? Doe dan mee aan de pilot!

Deze pilot is afgerond, u kunt niet meer deelnemen. 

Wat verwachten we van scholen die deelnemen aan de pilot?

U neemt de digitale Vensters vragenlijst af onder uw leerlingen. Voor een sbo-school zijn dit leerlingen uit de groepen (6), 7 en 8. Voor een so-school zijn dit leerlingen van 10 jaar en ouder. Het is niet noodzakelijk dat u alle leerlingen uit een klas laat deelnemen, maar voor het onderzoek geldt wel: hoe meer leerlingen hoe beter. De vragenlijst bestaat uit 15 vragen. Deelnemen kan vanaf nu tot aan de zomervakantie.

Na afloop van de afnameperiode vult u een feedbackformulier in. Zonder uw feedback kunnen wij het onderzoek niet goed uitvoeren.

Wat krijgt u terug voor deelname aan de pilot?

U heeft directe invloed op de uiteindelijke vragenlijst. Als uit het onderzoek blijkt dat de vragenlijst voldoende betrouwbaar is, kunt u ervoor kiezen de resultaten van uw school te publiceren op Scholenopdekaart.nl.

Hoe kunt u zich aanmelden?

Stuur een mail naar scholenopdekaart@poraad.nl onder vermelding van ‘pilot tevredenheid s(b)o’. Geef bij het aanmelden de volgende zaken aan ons door, voor een snelle verwerking:

  • Naam, e-mail en telefoonnummer van de contactpersoon voor deze pilot op uw school. Deze contactpersoon heeft een mijn.vensters.nl-account nodig (die wij ook voor u kunnen aanmaken).
  • Vensters schoolcode (bijvoorbeeld: 12345-00AA-000)
  • Gaat het om een so of sbo school?

Als u vragen heeft over de pilot, kunt u contact opnemen met scholenopdekaart@poraad.nl

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten