Nieuws

Schoolgaande leerlingen (18+) voortaan ook recht op Wajong

De Tweede Kamer stelt dat schoolgaande leerlingen van achttien jaar en ouder die géén arbeidsvermogen hebben en Wajong-gerechtigd zijn ook daadwerkelijk Wajong moeten kunnen ontvangen. Dat staat in de motie Siderius die op 12 april is aangenomen.

Jongeren van 18 jaar en ouder die op school zitten komen op dit moment namelijk niet in aanmerking voor een Wajong-uitkering, terwijl ouders zelf de zorgverzeke­ring moeten betalen voor hun kinderen van achttien jaar en ouder. Voor een aantal ouders is dit waarschijnlijk aanleiding om hun kind thuis te houden of te zoeken naar een plaats in de dagbesteding voor volwassenen. Dat suggereerde de Inspectie afgelopen week in de 'Staat van het Onderwijs'.