Nieuws

Speciaal onderwijs ontwikkelt kwaliteitsnorm

Bij veel so-scholen staat een kwaliteitsmanagementsysteem nog in de kinderschoenen. De eerste gecertificeerde scholen volgens de Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs (KSO) zijn enthousiast over dit door de branche zelf ontwikkelde normkader. In opdracht van de PO-Raad schreef Irene Hemelser er een artikel over. ‘We steken nu vaker de thermometer in de organisatie. Kwaliteit wordt iets van het hele team.’

Lees hier het hele artikel.

Links & downloads

Artikel Speciaal onderwijs ontwikkelt kwaliteitsnorm
232.44 KB