Nieuws

Verdere heropening voortgezet speciaal onderwijs

Scholen in het vo en vso gaan weer open voor alle leerlingen. Dat heeft het kabinet besloten op basis van OMT-advies. In de praktijk zullen niet alle leerlingen dagelijks naar school gaan, vanwege de 1,5 meter maatregel. Fysiek onderwijs was in het vso al de norm. Wel gaat de verdere heropening gepaard met aanvullende maatregelen. De PO-Raad is blij dat het voorgezet (speciaal) onderwijs meer ruimte krijgt om fysiek onderwijs voor leerlingen te organiseren.

Ook vindt de sectororganisatie het goed dat premier Mark Rutte tijdens de persconferentie aangeeft dat scholen hun deuren niet meer hoeven te sluiten, ook al nemen de besmettingen toe. Naar school gaan is cruciaal voor de ontwikkeling van kinderen.

Servicedocument ministerie van OCW

Het ministerie van OCW heeft op lesopafstand.nl een aanvullend servicedocument gepubliceerd. Hierin worden de maatregelen verder toegelicht. Daarin wordt onderscheid gemaakt in verplichte maatregelen, noodzakelijke en geadviseerde maatregelen. De PO-Raad werkt naar aanleiding van het nieuwe servicedocument het protocol voor het vso bij. We verwachten het protocol, na afstemming met vakbonden en andere onderwijsorganisaties, uiterlijk donderdag te kunnen publiceren.

In het servicedocument schrijft het ministerie van OCW dat, onder andere vanwege de voorjaarsvakantie in sommige regio’s, ‘het begrijpelijk is dat scholen tijd nodig hebben om bepaalde maatregelen in te voeren. Scholen gaan in principe open per 1 maart, maar krijgen in de eerste week ruimte om roosters aan te passen aan de maatregelen.’

De belangrijkste punten uit het servicedocument:

  • Tussen leerlingen en koppels van leerlingen onderling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand worden gehouden. Een uitzondering wordt gemaakt voor het vso. De 1,5 meter afstand is ook de norm in het vso, maar is in de praktijk lang niet altijd haalbaar. Hier kan daarom van afgeweken worden, bijv. bij praktijklessen of onderwijsondersteunende zorg. In het vso is dan ook de richtlijn om zoveel als mogelijk afstand te houden.  Zie hiervoor ook het servicedocument van 23 januari waarin dit verder staat beschreven en gecontinueerd wordt.
  • Scholen kunnen ervoor kiezen te werken met koppels, bestaande uit twee vaste leerlingen. Deze leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
  • Voor veel scholen zal het niet haalbaar zijn alle leerlingen op school te ontvangen omdat zij zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden. Afhankelijk van de beschikbare ruimte maakt iedere school hierin zijn eigen afweging. Scholen moeten zich er echter wel voor inspannen dat alle leerlingen in ieder geval één dag in de week naar school kunnen gaan.
  • Onderwijspersoneel en leerlingen moeten persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken, bij het bewegen door de school en de route van de school naar de fietsenstalling of het leerlingvervoer. Aanvullend mogen onderwijspersoneel en leerlingen ook op andere momenten persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.
  • Scholen blijven bijzondere aandacht houden voor examenleerlingen, kwetsbare leerlingen en leerlingen die praktijkgerichte lessen volgen. Voor deze leerlingen is fysiek onderwijs van extra groot belang.
  • Zoals beschreven staat in het servicedocument van 23 januari blijven scholen bij residentiële instellingen open. Dit zijn scholen verbonden aan open en gesloten jeugdzorginstellingen en justitiële jeugdinrichtingen. Juist voor deze jongeren is het belangrijk om structuur te hebben binnen hun integrale dagprogramma.
  • Schoolbesturen en scholen gaan over de nadere praktische en onderwijsinhoudelijke invulling op school in overleg met hun (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad en maken hierover afspraken.
Kortom: leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs gaan weer zoveel mogelijk naar school, tenminste één dag in de week. Iedereen die zich in de school verplaatst draagt een mondkapje en houdt zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand. In het vso is 1,5 meter afstand houden lang niet altijd haalbaar, vandaar dat de richtlijn is dat 'zoveel als mogelijk' afstand wordt gehouden. Het vso-protocol wordt in de loop van de week geplaatst op lesopafstand.nl. Hier vind je dan ook een nieuwe versie van veelgestelde vragen en antwoorden.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten