Nieuws

Voorlopig protocol voor heropenen scholen voortgezet speciaal onderwijs beschikbaar

De scholen voor voorgezet speciaal onderwijs (vso) gaan onder voorwaarden vanaf 2 juni weer open. De sociale partners publiceren nu een voorlopig protocol als handreiking bij de voorbereiding op de heropening van de school. Je vindt het protocol op de website weeropschool.nl.

In het protocol staan voorschriften op het gebied van veiligheid en hygiëne die opgevolgd dienen te worden en praktische adviezen voor de uitvoering van het protocol als de vso-scholen weer opengaan.

De term ‘voorlopig’ geeft aan dat het protocol nog aangepast kan worden. Dit zal dan met name zijn op basis van nieuwe inzichten en adviezen van het Outbreak Management Team en aanvullingen als het gaat om bijvoorbeeld het leerlingenvervoer. We hadden uiteraard liever nu al een definitief protocol willen publiceren, maar zijn afhankelijk van besluitvorming elders. Omdat de sector wel graag wil starten met de voorbereidingen, maken we dit alvast bekend. 

Dit protocol is opgesteld door PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FvOv, en AVS, in samenwerking met LECSO/SBO Werkverband, VO-raad, Sectorraad Praktijkonderwijs, Vivis en Simea, Ouders & Onderwijs, het Lerarencollectief, Leerling Belangen VSO en VGN.