Nieuws

Voortaan schooldiploma voor leerlingen in praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

De Tweede Kamer heeft op verzoek van minister Slob (Onderwijs) een wijziging van de wet* aangenomen waardoor leerlingen in het praktijkonderwijs (pro) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) een schooldiploma ontvangen aan het eind van hun schoolcarrière. Leerlingen die niet hebben voldaan niet aan de vereisten van het schooldiploma, ontvangen een verklaring.

PO-Raad en LECSO pleitten er langer voor om alle vso-leerlingen een schooldiploma te geven. Vso-leerlingen die een traject volgen gericht op vervolgonderwijs, kregen al een diploma. Daarnaast kent het vso ook de uitstroomprofielen arbeid en dagbesteding. Deze leerlingen kregen tot nu toe enkel een getuigschrift of certificaat voor hun ontwikkelde vaardigheden, maar geen diploma.
Het schooldiploma wordt vooralsnog niet opgenomen in het diplomaregister omdat het maatwerk vraagt per leerling.

Afgelopen zomer heeft minister Slob laten weten dat hij leerlingen in het pro en vso meer erkenning wil geven. Waarschijnlijk krijgen leerlingen in het schooljaar 2021-2022 voor het eerst een schooldiploma. Het uitreiken van een schooldiploma of verklaring is verplicht en de inspectie zal als toezichthouder handhavend optreden als scholen zich niet houden aan de wettelijke verplichting.  

*Wet op expertisecentra, Wet op voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES.

Onze professionals staan voor je klaar

Stel je vraag of zoek een opleiding

Contact met de Juridische Helpdesk

Heb je een juridisch vraag? Als lid van de PO-Raad kun je via de pagina van de Juridische helpdesk je vraag stellen op Mijn PO-Raad (na het inloggen in het ledenportaal).

Voor dringende vragen bel met 030 - 31 00 933. We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur.

Helpdesk 2 mensen praten