Nieuws

VSO mag ook gebruik maken van subsidieregeling vmbo techniek

Minister Arie Slob (Onderwijs) heeft toegezegd dat ook het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) met een vmbo-techniekprofiel gebruik mag maken van de subsidieregeling vmbo techniek. Eerder hebben de PO-Raad, VO-raad en LECSO hierop aangedrongen in een brief aan de Tweede Kamer.

De manier waarop de middelen worden toegekend is nog niet duidelijk. Wel is helder dat minister Slob de middelen voor 2018 en 2019 toekend aan VSO scholen die een vmbo techniekprofiel hebben in 2019. Op deze manier kunnen deze scholen profiteren van de middelen die in de eerste fase van het techniekpact beschikbaar zijn gesteld.

Lees ook: Minister Slob denkt na over deelname VSO aan subsidieregeling vmbo techniek