Gezonde leefstijl

Voldoende beweging, gezond eten en drinken en een veilige omgeving zorgen ervoor leerlingen met plezier naar school gaan en vol zelfvertrouwen in de klas zitten. De coronacrisis heeft pijnlijk duidelijk gemaakt dat school een belangrijke rol heeft in het mentaal welbevinden van kinderen. 

De PO-Raad is partner in diverse programma's op het gebied van (mentale) gezondheid, waaronder het Programma Gezonde School. Gezonde School stimuleert scholen om planmatig en integraal te werken aan een gezonde leefstijl. Daarnaast zetten we in op kwalitatief bewegingsonderwijs voor alle kinderen in het primair onderwijs. 

Kinderen in de klas met fruit

Onze standpunten

Schoolzwemmen blijft vooral in grote steden van levensbelang

Zonder schoolzwemmen zou één op de vijf kinderen in de grote steden geen zwemdiploma behalen. Belangrijk dus om te behouden in een waterrijk land als Nederland.

In de grote steden is één op de vijf kinderen afhankelijk is van schoolzwemmen voor het behalen van hun A-diploma. Ook onder allochtone kinderen ligt dit percentage hoog. De PO-Raad is dan ook opgelucht dat de twee leerkrachten in de zaak rond het meisje dat verdronk tijdens het schoolzwemmen, zijn vrijgesproken. Het was zeer onwenselijk geweest als scholen door een veroordeling terughoudender zouden worden met schoolzwemmen.

Verplicht derde uur gym is onhaalbaar en onbetaalbaar

Een wettelijke norm voor het aantal uren dat scholen moeten besteden aan bewegingsonderwijs druist niet alleen in tegen de vrijheid van onderwijs die in de Grondwet is verankerd, maar schiet ook zijn doel voorbij, vindt de PO-Raad. Bovendien is het onhaalbaar en onbetaalbaar.

Een wettelijke norm voor het aantal uren dat scholen moeten besteden aan bewegingsonderwijs druist niet alleen in tegen de vrijheid van onderwijs die in de Grondwet is verankerd, maar schiet ook zijn doel voorbij. Een gezonde leefstijl behelst namelijk veel méér dan een paar uur sport per week. Gezond eten en niet roken bijvoorbeeld. En bewegen moeten kinderen overal: thuis, op school, in de pauze, onderweg naar huis en in de vrije tijd.

Een gezonde leefstijl van kinderen stimuleren, is dan ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid van scholen, gemeenten, ouders en de hele maatschappij, vindt de PO-Raad. Een wettelijk verplicht derde uur gym door een vakleerkracht kost bovendien honderden miljoenen euro’s, becijferden onderzoeksbureau Regioplan en het Mulierinstituut. Geld dat er eenvoudig niet is. Daar komt nog bij dat er nú al een tekort aan gymlokalen is. Op dit moment krijgen de meeste leerlingen twee uur gym per week, zoals in 2014 is afgesproken in het Bestuursakkoord met OCW. Dat gebeurt op 90% van de scholen door een bevoegde (vak)leerkracht.

Zelf aan de slag

Handzame tips, tools en meer

Doe het samen

Lees verhalen uit de praktijk en kom in contact met elkaar

Actueel