Nieuws

79 procent basisscholen heeft rookvrij schoolterrein

In het basisonderwijs heeft bijna 80 procent van de scholen een rookvrij schoolterrein. In 2008 was dit cijfer nog 67 procent. Daarnaast heeft 17 procent van de basisscholen een gedeeltelijk rookvrij schoolterrein. Dat blijkt uit een vandaag verschenen onderzoek van het Mulier Instituut.

100 procent rookvrij

In juli 2014 nam de Tweede Kamer een motie aan die de regering verzoekt zich in te spannen voor 100 procent rookvrije schoolterreinen. Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) onderschrijft deze ambitie volledig. Het programma Gezonde School zet zich hiervoor actief in samen met de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, het RIVM CGL, het Longfonds en Trimbos Instituut. Dit gebeurt in opdracht van de ministeries van OCW en VWS.

Staatssecretaris Van Rijn: “Het is positief dat steeds meer scholen een rookvrij schoolterrein hebben, maar we zijn er nog niet. Uiteindelijk willen we 100 procent rookvrij. De helft van de rokers begint op het schoolplein. Kinderen kopiëren elkaar en zijn makkelijk te beïnvloeden. Zien roken doet roken. Ik roep alle scholen op om het goede voorbeeld te geven en verantwoordelijkheid te nemen voor de gezondheid van leerlingen, studenten en medewerkers. Bied een gezonde schoolomgeving!”

Hulp voor scholen

Scholen krijgen sinds medio 2015 hulp aangeboden om het schoolterrein rookvrij te maken. Ze kunnen gratis materialen gebruiken zoals een praktisch stappenplan, gesprekstips en voorbeeldteksten voor het informeren van ouders. Ook kunnen scholen gratis advies krijgen van een Gezonde School-adviseur bij het rookvrij maken van het terrein. Bijvoorbeeld voor het creëren van draagvlak voor rookbeleid, tips om overlast in de buurt te voorkomen of het verbinden van het rookvrije schoolterrein aan thema’s van het programma Gezonde School. Meer informatie over dit programma is hier te vinden.