De rol van school in het welbevinden van kinderen

De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat school een belangrijke rol heeft in het mentaal welbevinden van kinderen. Gelukkige kinderen leren beter. Een veilige omgeving is - samen met gezond eten en bewegen - belangrijk voor hun ontwikkeling en schoolprestaties. Er zijn verschillende programma's beschikbaar voor schoolbesturen die hiermee aan de slag willen. 

Leerlingen die met plezier naar school gaan en vol zelfvertrouwen in de klas zitten. Dat is wat elke onderwijsprofessional het liefst ziet. Uit ervaring weten we dat wanneer leerlingen pas in staat zijn om te leren als ze zich veilig voelen en lekker in hun vel zitten.  

Nationaal Programma Onderwijs 

Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs krijgen scholen extra budget voor het verbeteren van het onderwijs tijdens en na corona. De steun richt zich o.a. op interventies waarmee je het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen kunt verbeteren.  

De middelen uit NPO zijn beschikbaar voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het hoger onderwijs. 

Meisje

Gezonde school

De PO-Raad vindt het belangrijk dat scholen aandacht besteden aan het sociaal-emotioneel welbevinden van leerlingen. Het programma Gezonde School stimuleert scholen om te werken aan een gezonde leefstijl, waarbij welbevinden een belangrijk thema is. Met de Gezonde School-aanpak krijgt het welbevinden van kinderen aandacht op verschillende plekken in en rond de school. Hierdoor is de kans op blijvende gedragsverandering het grootst.  

Scholen kunnen het themacertificaat Welbevinden behalen voor deelname. 

School en Veiligheid  

Stichting School & Veiligheid ondersteunt en stimuleert scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat, verbeteren van sociaal gedrag en het tegengaan van en omgaan met grensoverschrijdend en ongewenst gedrag.  

Suïcidepreventie 

In onderwijs zijn nieuwe vormen van suïcidepreventie nodig. Dat staat in de Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025, die mede door de PO-Raad is ondertekend. Wij willen eraan bijdragen dat kinderen en/of jongeren met suïcidale gedachten en/of gedrag eerder worden gesignaleerd en sneller worden doorverwezen voor hulp. Samen met 45 andere organisaties uit het onderwijs, de zorg en het sociaal-economisch domein willen we het taboe op zelfmoordgedachten wegnemen door professionals op te leiden, bij te scholen en toe te rusten. 

Vragen?  

Onze beleidsadviseur Claudie Grgić staat voor je klaar.