Download

Derde Landelijke Agenda Suïcidepreventie

De ontwikkeling en implementatie van nationale en regionale suïcidepreventieplannen wordt al jaren sterk geadviseerd door de World Health Organisation (WHO) en door de International Association for Suïcide Prevention (IASP). Onderzoek naar het effect van nationale suïcide preventieprogramma's op de suïcidecijfers toont aan dat de suïcidecijfers dalen na implementatie van deze programma’s.

Deze derde landelijke agenda schetst de uitgangspunten, doelstellingen en activiteiten van de Landelijke Agenda Suïcidepreventie 2021-2025. Deze zijn door 113 Zelfmoordpreventie samen met verschillende partners opgesteld, op verzoek van het ministerie van VWS.