Bijeenkomst

Diner Pensant Gezonde School: Recept voor een succesvolle samenwerking

8 juni 2022
17:30 - 21:00

Leerhotel Het Klooster
Daam Fockemalaan 10
3818KG Amersfoort
Nederland

Organisator(s)
i.s.m. PO-Raad
Interessant voor
Bestuurders
Bovenschoolse staf
Schoolleiders

Gezonde School zorgt ervoor dat elke school in Nederland kan werken aan een gezonde leefstijl van zijn leerlingen en studenten. Als scholen, gemeenten en GGD’en samenwerken, kunnen kinderen en jongeren zo gezond en kansrijk mogelijk opgroeien. Hoe maken we deze samenwerking succesvol? Wat is het recept? Deze vraag staat centraal tijdens het Diner Pensant Gezonde School op woensdag 8 juni 2022 in Leerhotel Het Klooster in Amersfoort. 
 

Tijdens dit bijzondere diner ontvangt u de ingrediënten die u nodig heeft om een succesvolle bijdrage te kunnen leveren aan de gezondheid, het welbevinden en de schoolprestaties van de kinderen in uw regio. De sprekers Marcel Poppink, lid algemeen bestuur PO-Raad, Ton Coenen, directeur GGD GHOR Nederland en een bestuurlijk afgevaardigde van de VNG, lichten een aantal van deze ingrediënten nader toe. Een select gezelschap, afkomstig uit regio’s waar de samenwerking tussen onderwijs, gemeenten en GGD zijn vruchten afwerpt, deelt hun kennis en ervaring.

Wat kunnen andere regio’s hiervan leren? Wilt u inspiratie op doen, ervaringen uitwisselen, netwerken en de ingrediënten ontvangen om in uw eigen regio een bijdrage te kunnen leveren aan de gezondheid, het welbevinden en de schoolprestaties van de kinderen in uw regio? Geef u dan ook op voor dit Diner Pensant. Wij zien uit naar uw visie, ervaringen en adviezen! 

Praktisch

Voor wie: Wethouders, Directeuren Publieke Gezondheid, schoolbestuurders en schoolleiders
Dresscode: Casual chique 
Kosten: Er zijn geen kosten aan dit Diner Pensant verbonden
Vragen: Ineke Swart 
RSVP tot en met 27 mei 2022 via dit formulier

Let op! Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. We streven naar een evenwichtige samenstelling van het gezelschap met vertegenwoordigers vanuit onderwijs, gemeenten en GGD’en. In de week van 30 mei 2022 krijgt u bericht of u aan het Diner Pensant kunt deelnemen. De afweging vindt plaats op basis van regio en sector.