Nieuws

Duizend scholen in het primair onderwijs zijn Gezonde School

Openbare Basisschool Utrecht Overvecht is de 1000ste basisschool die zich Gezonde School mag noemen. De school ontving op 6 juli het vignet Gezonde School uit handen van Anko van Hoepen, vicevoorzitter van de PO-Raad.

,,We bereiken hiermee een prachtige mijlpaal voor het basisonderwijs”, zegt Anko van Hoepen als hij het vignet Gezonde School overhandigt aan Nelleke Brouwer, directielid van de school. Dit gebeurt in het bijzijn van ruim 100 kinderen die na de overhandiging een beweegclinic op het schoolplein volgen. De school heeft het themacertificaat Bewegen en Sport behaald. Van Hoepen: ,,OBS Utrecht Overvecht heeft het predicaat Gezonde School verdiend omdat de school zich sterk maakt voor een meer gezonde leefstijl. Met het vignet Gezonde School als kwaliteitskeurmerk is de school een mooi voorbeeld voor alle andere basisscholen in Nederland.”

Gezonde leefstijl verankeren

,,Het is onze ambitie dat een gezonde leefstijl in het DNA van elke school in Nederland zit”, zegt Arianne Westhuis, programmaleider Gezonde School. ,,Zo maken we Nederland gezonder. Elke school in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo kan werken met de Gezonde School-aanpak. Door binnen een bepaald gezondheidsthema te werken aan vier pijlers veranker je de aandacht voor gezondheid binnen de school en dát is wat werkt.” De vier pijlers zijn: gezondheidseducatie, fysieke en sociale omgeving, signaleren en beleid. Westhuis: ,,Als een school volgens de Gezonde School-aanpak werkt, kan zij het vignet Gezonde School aanvragen. De school wordt getoetst op kwaliteitscriteria die door experts zijn geformuleerd.” Voor het thema Bewegen en Sport bijvoorbeeld bepalen de KVLO (de vakvereniging voor leerkrachten bewegingsonderwijs en combinatiefunctionarissen onderwijs en sport), NOC*NSF en het Kenniscentrum Sport de criteria. Onderdelen hiervan zijn dat kinderen voldoende beweegtijd krijgen, een gymdocent de lessen geeft, de school samenwerkt met sportverenigingen en naschools sporten stimuleert.

Gezonde School is een samenwerking tussen de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad, GGD GHOR Nederland, RIVM Centrum Gezond Leven, regionale GGD’en, de KVLO, gezondheidsfondsen, maatschappelijke organisaties en thema-instituten op het gebied van een gezonde leefstijl. De ministeries van VWS, OCW, SZW en EZK maken het programma Gezonde School mogelijk.

Meer weten? Kijk op www.gezondeschool.nl