Nieuws

Follow the Money: De verplichte schoollunch, goed idee of niet?

In een serie van drie artikel besteedt de journalistieke beweging Follow the Money aandacht aan ontwikkelingen rondom gezonde schoollunches en de vraag of deze al dan niet verplicht zouden moeten worden in het primair onderwijs. In het artikel 'Wetenschappers en cateraars hongeren naar de verplichte schoollunch' (alleen voor abonnees) reageert ook de PO-Raad hierop.

De PO-Raad vindt het belangrijk dat kinderen zo gezond mogelijk opgroeien. De school heeft hierin een verantwoordelijkheid, net als ouders en de hele maatschappij. Het organiseren van schoollunches is dan ook een sympathiek idee. Toch stuit dit op veel praktische bezwaren. Scholen zonder keuken moeten er misschien een laten bouwen, er is personeel nodig om het te organiseren. En wie gaat het betalen? Uit een pilot in Amsterdam bleek dat de kosten hiervoor uitkomen op een ton per school per jaar.

Het primair onderwijs kampt met flinke problemen. De bekostiging schiet ernstig tekort, waardoor goed onderwijs onder druk staat. Uit een rapport van organisatieadviesbureau Berenschot bleek onlangs dat scholen jaarlijks honderden miljoenen euro’s te weinig krijgen voor onder meer schoolgebouwen en –borden. Daarnaast dreigt een fors lerarentekort, worden leerkrachten onderbetaald en is hun werkdruk hoog. Deze problemen oplossen, zijn een eerste zorg voor het primair onderwijs. Schoollunches organiseren, hebben in dat licht minder prioriteit, vindt de PO-Raad.

Scholen zijn vrij om zelf te kiezen voor het bieden van schoollunches. De PO-Raad vindt het belangrijk dat scholen, besturen en ouders (via de medezeggenschapsraden) te allen tijde samen bepalen of ze hier wel of niet voor kiezen en deze keuze bewust maken. De lunches verplicht opleggen, is voor de PO-Raad uitgesloten, zegt ze in het artikel. Scholen moeten kunnen inspelen op de lokale situatie en keuzes kunnen maken die passen bij hun populatie leerlingen en de visie van de school, vindt de PO-Raad. Alleen op die manier krijgen kinderen het onderwijs dat zij verdienen en voorkomen we dat het onderwijsprogramma nog verder wordt overladen.