Nieuws

Gezonde kinderen; de kracht zit in gezamenlijkheid

Uit onderzoek blijkt dat kinderen die voldoende sporten en bewegen zich gezonder voelen. Ook weten we hoe belangrijk goede voeding is voor de ontwikkeling en schoolprestaties van een kind. De PO-Raad wil een gezonde leefstijl in en rondom het onderwijs bevorderen. Daarom besteedt zij regelmatig aandacht sport, bewegen en een gezonde leefstijl. In dit zesde artikel staat de invloed van ouderbetrokkenheid op de gezondheid van kinderen centraal. Lees het artikel hier.

Dit artikel is geschreven door Sandra Schuitemaker en Jan Jansen, namens de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl.