Externe link

Gezonde Leefstijl op slo.nl

Alle kinderen en jongeren, in de voorschoolse periode tot en met het middelbaar en hoger onderwijs, krijgen elk op hun tijd met de verschillende aspecten van 'gezonde leefstijl' te maken. Een gezonde leefstijl is een kwestie van voortdurend keuzes maken in specifieke situaties. Kinderen en jongeren moeten zelf weloverwogen keuzes leren maken ten aanzien van hun leefstijl. Het Leerplankader Gezonde leefstijl beschrijft wat zij daarvoor moeten weten, kunnen en doen.

Dit kader is opgesteld door Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO). SLO is het landelijk expertisecentrum voor het curriculum.