Nieuws

Inschrijving ondersteuningsaanbod Gezonde School verlengd

De inschrijving voor het ondersteuningsaanbod Gezonde School is verlengd. Scholen die gebruik willen maken van het ondersteuningsaanbod van €3.000 kunnen zich nog tot en met maandag 15 mei inschrijven.

Voor het schooljaar 2017-2018 is er plek voor maar liefst 750 schoollocaties uit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Het ondersteuningsaanbod bestaat uit een geldbedrag van €3.000 per school. Met dit bedrag kan de school de taakuren vergoeden van een medewerker van de school (een Gezonde School-coördinator), voor de inzet van Gezonde School-activiteiten of voor de aanvraag van een vignet Gezonde School.

Extra tijd

De inschrijving staat wat langer open, zodat meer scholen zich nog kunnen inschrijven. Het programmateam kreeg namelijk signalen dat scholen wat extra tijd nodig hebben om de aanvraag rond te krijgen en te bepalen wie de Gezonde School-coördinator wordt. 

In de week van 29 mei wordt bekend welke scholen de ondersteuning ontvangen. De contactpersonen van scholen ontvangen hierover bericht per mail. Deze datum is door de verlengde inschrijving niet gewijzigd.

Voorrang

Bij overschrijving gelden toekenningscriteria. Het programma richt zich op alle scholen, maar in het bijzonder op scholen met kwetsbare leerlingenpopulaties, scholen voor speciaal onderwijs en op scholen die gaan werken aan de thema’s Voeding, Bewegen en Sport en Rookvrije School. Zij krijgen dan ook voorrang bij een eventuele overinschrijving. Verder stellen het ministerie van Economische Zaken en de Hartstichting financiële middelen beschikbaar om het thema Voeding te stimuleren. Dit betekent heel concreet dat ruim de helft van het totale budget voor ondersteuning gericht is op dit thema.

Lees meer over het ondersteuningsaanbod.