Download

Nationaal Preventieakkoord

Met het Nationaal Preventieakkoord richten we ons op het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik.  Dat doen wij met bindende afspraken in drie deelakkoorden.

Het akkoord is gesloten met een groot aantal partijen, zoals patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, sportbonden, bedrijven, fondsen, onderwijs, maatschappelijke organisaties en de Rijksoverheid. De PO-Raad is een van deze partijen.