Nieuws

Nationaal Schoolontbijt en Gezonde School op de bres voor gezonde leefstijl

Aan het Nationaal Schoolontbijt doen in de week van vijf tot en met negen november een half miljoen kinderen op 2.500 basisscholen mee. Scholen die meedoen krijgen lesmateriaal en een ontbijtpakket. Het ontbijtevenement is officieel ambassadeur van Gezonde School dat deze week haar eerste landelijke congres beleefde. 

Het eerste landelijke congres Gezonde School van 30 oktober jl. trok ruim 450 geïnteresseerden uit het PO, VO, MBO en de preventieve gezondheidssector. De Gezonde School is een samenwerkingsverband dat scholen helpt om het hele jaar aandacht te besteden aan de gezondheid van leerlingen. Deelnemers konden op het congres, mede georganiseerd door de PO-Raad, inspiratie opdoen over gezonde leefstijl in het onderwijs, maar zich bijvoorbeeld ook laten informeren over de subsidieregeling Jong Leren Eten.

Naast een plenaire inspiratiesessie met spreker Bart van den Belt en de visie van hoogleraar Mai Chin A Paw, over het belang van het betrekken van leerlingen bij activiteiten rondom gezonde leefstijl in het onderwijs, was er keus uit drieëndertig workshops met diverse thema’s. Eén daarvan betrof de subsidieregeling van Jong Leren Eten, die op 1 november 2018 is opengesteld voor scholen.

Met deze regeling kunnen scholen (PO, VO en MBO) en kinderopvangcentra een tegemoetkoming ontvangen in de kosten voor moestuinieren, koken, een excursie of gastlessen over voeding en het maken van duurzame keuzes. De uitvoering van de subsidieregeling vindt plaats in samenwerking met de Gezonde School. Scholen worden in de subsidie gewezen op erkend lesmateriaal binnen het thema Voeding en zetten daarmee al een eerste stap om Gezonde School te worden.