Nieuws

Onderzoek ‘Schoolaanpak gezondheid en welzijn’

Help je mee om de aanpak van scholen rondom gezondheid en welzijn van leerlingen in kaart te brengen? Zo kunnen we de ondersteuning aan scholen op deze thema’s verder versterken. Vul de vragenlijst in vóór 1 december via www.gezondheidenwelzijn.nl en ontvang een rapport van jouw school! Het is de bedoeling dat de vragenlijst per schoollocatie wordt ingevuld.

Het onderzoek ‘Schoolaanpak gezondheid en welzijn’ wordt uitgevoerd door drie academische werkplaatsen (AWPG Limburg, AMPHI en AGORA), onderzoeksinstituut TNO en 7 GGD’en, en gesubsidieerd door Zonmw. De opdrachtgevers zijn o.a. de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De PO-Raad, de Vo-Raad en de MBO Raad ondersteunen dit onderzoek.

Heb je vragen? Stuur ze dan aan onderzoeker Gerjanne Vennegoor, via g.vennegoor@maastrichtuniversity.nl of 043 3882281.