Nieuws

PO-Raad tekent Nationaal Preventieakkoord

Namens de PO-Raad tekent directeur Ardin Mourik het Nationaal Preventieakkoord. Daarmee draagt de sectororganisatie van het primair onderwijs, samen met de VO-raad en de MBO Raad, bij aan de ontwikkeling van gezamenlijk preventiebeleid. Nieuw beleid dat onderschreven wordt door meer dan zeventig partijen uit onderwijs, wetenschap, overheden, bedrijfsleven, zorg en welzijn.

De maatregelen in het akkoord gaan over het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. De PO-Raad vindt het belangrijk dat bij de uitwerking van het akkoord voldoende aandacht is voor de achterliggende (sociale) problematiek van roken, alcohol en overgewicht van het akkoord en dat deze thema’s zoveel mogelijk in verbinding met elkaar worden aangepakt. Een ongezonde leefstijl wordt namelijk vaak door dezelfde factoren veroorzaakt. Denk hierbij aan schulden, psychische problemen en verslavingen.

Gezonde School

Met het tekenen van het Nationaal Preventieakkoord onderschrijft de PO-Raad het belang van preventie via scholen en in de directe omgeving van scholen, want zo kunnen wij bijdragen aan de gezondheid van onze kinderen. Stimuleren van een gezonde leefstijl is een gedeelde verantwoordelijkheid, waarbij niet alleen onderwijs maar ook ouders, gemeenten en het bedrijfsleven aan zet zijn. Elk kind verdient tenslotte een goede start en een kind kan zich pas goed ontwikkelen als het goed in zijn vel zit.

Bij het uitvoeren van de maatregelen uit het preventieakkoord is het programma Gezonde School het primaire kanaal als het om onderwijs gaat. Daarnaast is het belangrijk dat bij vervolgstappen ook de kinderopvangsector, het hoger en wetenschappelijk onderwijs aansluiten, omdat een gezonde leefstijl niet pas begint bij vier jaar of stopt bij achttien jaar.

Links & downloads

Infographic Nationaal Preventieakkoord.pdf
PDF, 1 MB
Publieksversie Nationaal Preventieakkoord.pdf
PDF, 655.03 KB
Nationaal Preventieakkoord persbericht.pdf
PDF, 82.49 KB