Nieuws

Primair onderwijs heeft er weer 70 Gezonde Scholen bij

Het afgelopen halfjaar hebben opnieuw tientallen scholen in het primair onderwijs het vignet Gezonde School behaald. Zij laten zien op minimaal één thema structureel aan gezondheid te werken. Het populairst zijn de thema’s ‘Bewegen en sport’, ‘Welbevinden’ en ‘Voeding’.

Het aantal scholen met het vignet Gezonde School steeg in 2017 van 807 naar 876. Zo’n vignet krijgt een school niet zomaar. Scholen moeten op minimaal één thema laten zien wat ze doen aan gezondheidseducatie, fysieke en sociale omgeving, signalering en beleid.

Dus kies je als thema ‘Bewegen en sport’, dan is het niet voldoende als je je alleen richt op kennis en attitudeverandering, terwijl het schoolplein ondertussen te klein is of niet uitnodigt om te bewegen.

Gezonde School wil scholen helpen bij het kiezen van geschikte activiteiten die de gezondheid van leerlingen bevorderen. Om een vignet te behalen moet een school aan bepaalde criteria voldoen. Eén van die criteria gaat over de kwaliteit van lesmethodes. Die kwaliteit wordt bepaald samen met diverse landelijke kenniscentra en gezondheidsorganisaties. Maar ook als een lespakket (nog) niet erkend wordt, kan deze toch aan de criteria voldoen.

Bekijk ook de animatie over Gezonde School.

Gezonde school adviseur

Een Gezonde School adviseur van een regionale GGD kan scholen op weg helpen bij de aanpak. Ook kunnen scholen één keer per jaar een ondersteuningsbudget aanvragen voor het volgende schooljaar.

Inmiddels hebben de 490 po-scholen die komend schooljaar het ondersteuningsbudget zullen ontvangen, bericht gehad van Gezonde School. Vanwege over-inschrijving konden helaas niet alle aanvragen worden gehonoreerd.

Tips van Gezonde School

Op de site Gezondeschool.nl zijn ook veel goede tips te vinden. Hieronder lichten we er drie uit:

  1. De quickscan ‘Hoegezondisjouwschool.nl’ geeft inzicht in wat je school al doet.
  2. Verzamel gezondheidsgegevens van je leerlingen om een weloverwogen keuze te maken voor de gezondheidsthema’s en activiteiten. Dit geeft inzicht in waar je als school de prioriteiten moet leggen.
  3. Begin klein. Kies daarom één tot maximaal drie gezondheidsthema’s waar je school de komende periode aandacht aan besteedt.

Wilt u de Gezonde School nieuwsbrief ontvangen?